en

Werkvoorbereider

Werkvoorbereider

Voor diverse op te starten uitdagende en complexe projecten in de regio (Groot) Amsterdam zijn wij op zoek naar een (zelfstandige) werkvoorbereider.

Doel van de functie
De werkvoorbereider is binnen het projectteam aanspreekpunt voor gegevensverstrekking, de verwerking ervan en werkvoorbereiding in Lean en BIM-systematiek.

Afdeling: Werkvoorbereiding
Werkgebied: (Groot) Amsterdam
Uren: 40
Opleiding: HTS / TU

Functie-eisen:
Ervaring en affiniteit met BIM (Solibri) en Lean bouwen
3 á 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Gedegen kennis van:
* bouwproces en -methodieken, bouwvoorschriften, bouwfysica en bouwstoffen
* UAV-GC / geïntegreerde contracten
* VGM-voorschriften op de bouwplaats
* Breeam
* relevante geautomatiseerde systemen; Microsoft Office pakket                        
Kennis van en affiniteit met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 
Werkzaamheden:
Bepalen en uitwerken van de meest effectieve en efficiënte werkmethoden (inclusief advies over mogelijke alternatieven) en werkinstructies in overleg met de uitvoering, binnen de gestelde budgetten.

Uitwerken en monitoren van gedetailleerde planningen en tijdschema’s. Voorbereiden van de inkoop om de tijdige beschikbaarheid van materieel, materiaal, goederen en diensten te waarborgen.
- schema’s voor inkoop, tekeningenbehoefte en levering opstellen en bewaken.
- (werk)tekeningen van architecten, constructeurs, onderaannemers en leveranciers controleren en de documentenstroom beheren, zodat de projectuitvoering plaatsvindt conform geldende normen, specificaties e.d.
- toezien op tijdige ontvangst van definitieve, complete en op elkaar afgestemde gegevens van adviseurs, onderaannemers en leveranciers.

Zorgen voor eenduidige vastlegging in het projectkwaliteitsplan van te nemen kwaliteits-, veiligheids- en milieumaatregelen en de te volgen procedures.
- opstellen projectkwaliteitsplan en V&G-plan in overleg met KAM-medewerker.
- beheren documentenstroom.

Kostenbewustzijn.
- opzetten mappenstructuur volgens vastgestelde norm.
- beheren documentenstroom.
- in overleg met bedrijfsleiding:
* signaleren van meer- en minderwerk inclusief uitwerking.
* vaststellen inkoopbudgetten en prijsafspraken vastleggen in overleg met afdeling inkoop. 

Effectief contact onderhouden met opdrachtgever, architect, constructeur, adviseurs, opzichter, leveranciers, onderaannemers en inleenkrachten. Leiding geven aan de werkvoorbereidingsvergadering om tijdige en harmonieuze afronding van het project te waarborgen.
- bijwonen en voorzitten bouwvergadering.
- bijwonen en notuleren werkvergaderingen en coördinatievergaderingen.

Opstellen, verzamelen en archiveren van opleverdocumenten, onderhoudscontracten en garantiebescheiden. Bijwonen van evaluatiebijeenkomsten na afronding van het project. Inbrengen van ervaringsgegevens voor optimalisatie van toekomstige projectuitvoering.

Door zelfstudie (al dan niet ondersteund door het bedrijf) op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de bouw.

Competenties:
Zelfstandig werken
Voortgangsbewaking
Proactief samenwerken
Plannen en organiseren
Initiatief tonen
Accuratesse
Communiceren
Analytisch vermogen
Resultaatgerichtheid
Zelfontwikkeling
Flexibiliteit.

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO)
De Nijs hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierin verwachten wij van de kandidaat een actieve en duidelijke bijdrage.

Plaats in de organisatie
Rapporteert aan de bedrijfsleider.

Inlichtingen
Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Karel Budde (personeelszaken)
Tel: 0226-397000

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 Solliciteer direct
Naar het vacature overzicht