en

BIM

Sneller, efficiënter en uitdagender bouwen met BIM
Tien jaar geleden was het nog een droom, nu is het – in ieder geval bij De Nijs – de werkelijkheid van alledag: ontwikkelaar, architect, constructeur, aannemer en installateurs maken onderling uitwisselbare 3D-modellen van een bouwproject. Zo kun je, al vóór de eerste paal geslagen is, door een virtueel gebouw lopen.
Het Eye Filminstituut in Amsterdam was het eerste grote project dat De Nijs bouwde met gebruik van  BIM, Bouwwerk Informatie Modellen. Inmiddels ondersteunt de computer het bouwproces bij ieder nieuw aangenomen project. Er vond een cultuuromslag plaats van stapels documenten naar complete en overzichtelijke informatie in een driedimensionale computeromgeving. In 2013 stelde Bouwbedrijf de Nijs een fulltime manager aan die de BIM-implementatie verzorgt. Op ieder project werkt een ‘BIM-regisseur’ die afspraken maakt (BIM-protocol) en de onderlinge samenhang tussen de verschillende disciplines in BIM bewaakt.
De verschillende bij de bouw betrokken disciplines wisselen online informatie uit via ‘aspectmodellen’. We schrijven daarbij de BIM-norm van de Rijksvastgoedbedrijf voor en zorgen voor eenheid in terminologie. Zo ontstaat een eenduidige en consistente structuur, ook tussen de modellen onderling.
De voordelen van werken in BIM zijn legio. De kracht zit in het centraal opslaan en optimaliseren van informatiestromen. De betrokkenen tekenen gezamenlijk aan een werkbaar object. De computer geeft een seintje als er iets niet klopt in het ontwerp (al is het maar een radiator waarvan een paar centimeters voor een deur staan). Vervolgens zoeken we samen – vóór de bouw begint – een oplossing.
De focus ligt dus meer dan ooit op de voorbereiding. Met BIM verhogen we de efficiency en besparen we op faalkosten. Er is ook minder risico bij het uitvoeren van technische hoogstandjes. En we winnen op kwaliteit. Bouwen in BIM is sneller, efficiënter, uitdagender en leuker!

BIM_BASIS_ILS_infographic_banner_web.jpg