Stakeholdersoverleg 2021

Stakeholdersoverleg 2021 Terug naar
nieuwsoverzicht

Ongeveer 60 stakeholders waren via Teams online om mee te discussiëren over het onderwerp: ‘ Klimaatneutrale bouwplaats’.
Ondanks dat de techniek het deels liet afweten mogen we terugkijken op een geslaagde meeting. Tijdens de online bijeenkomst werden de MVO speerpunten getoetst en hebben we ideeën en successen met elkaar besproken en gedeeld.

De uitkomsten van de enquête werden besproken en daarna werden een drietal stellingen besproken rondom het thema ‘Klimaatneutrale bouwplaats’:
– Iedereen gaat op de fiets naar een klimaatneutrale bouwplaats
– Op het werk gedragen we ons anders dan thuis als het gaat om energieverbruik!
– Waterstof is meer de toekomst dan elektrisch!

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info