Convenant met 2Return voor circulair gebruik pallets

Convenant met 2Return voor circulair gebruik pallets Terug naar
nieuwsoverzicht

Onlangs ondertekenden bouwbedrijven Stebru, Bouwonderneming Stout, Trebbe en De Nijs het Pallet Retour Convenant. Met dit convenant verbinden de partijen zich exclusief aan de Pallet Retour Service van 2Return. Hierdoor wordt de afvalstroom van pallets gestopt en worden pallets circulair ingezet in de bouw. Een unieke stap in Nederland in de verdere verduurzaming van bouwplaatsen.

 

Pallet Retour Service; duurzame omgang met grondstoffen

Stebru, Stout, Trebbe en De Nijs verbinden zich met het convenant aan Pallet Retour Service van 2Return voor al hun bouwplaatsen. Dit zijn naar verwachting op jaarbasis meer dan honderd bouwplaatsen. 2Return komt alle pallets ophalen, repareert eventueel beschadigde pallets en biedt deze weer opnieuw aan bij fabrikanten.

 

Uniek, maar vooral broodnodig

Marcel Scheltinga (en Bas van Velzen (senior inkoper) trokken binnen de samenwerking de kar voor De Nijs. Van Velzen: “Het sluiten van grondstofkringlopen is niet alleen een unieke stap, maar vooral een broodnodige stap. Grondstoffen worden steeds schaarser. World Overshoot Day komt ieder jaar weer te vroeg. Er worden jaarlijks ruim 250.000 bomen gekapt om te voorzien in de behoefte van bouwpallets in Nederland. Die pallets worden vervolgens na levering weer als afval afgevoerd, dit terwijl hout een circulaire grondstof is én het grootste gedeelte van de pallets nog prima bruikbaar is. Iedere 20 pallets die opnieuw ingezet kunnen worden bespaart één boom.” Scheltinga ziet dat er ook andere voordelen behaald worden in het kader van duurzame logistiek. “Door de samenwerking met 2Return worden het aantal transportbewegingen aanzienlijk gereduceerd. Een winst voor de CO2 uitstoot. Verder ontwikkelen wij veel projecten binnenstedelijk. Pallets zijn volumineus en het regelmatig afvoeren geeft ons ruimte op de bouwplaats. Een toegankelijke en opgeruimde bouwplaats levert daarnaast ook nog meer veiligheid op.”

 

 

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info