Niels Groot, BIM-regisseur

Niels Groot, BIM-regisseur Terug naar
vacatures

‘BIM en Lean versterken elkaar’

 

Niels Groot kwam in 2014 in dienst bij De Nijs. Hij begon als assistent-werkvoorbereider aan het Damrak in Amsterdam. Toen al was het zijn taak om het gebruik van BIM-modellen te optimaliseren. Hij draaide mee in de werkvoorbereiding, maar deed daarbinnen al zo veel mogelijk in BIM. Na twee jaar werkvoorbereiding werd Niels op andere projecten ingezet als BIM-coördinator.

 

“Zodra het model goed was, droeg ik het stokje over.” Daarna werd hij gevraagd voor het BIM-team van De Nijs, samen met Maaik de Nijs en de toenmalige BIM-manager. Langzaamaan ging Niels in een nieuwe rol aan de slag, die van BIM-regisseur. “Collega’s helpen afstemmen met bijvoorbeeld onderaannemers.”

 

Proces en project

In deze nog groeiende functie heeft Niels een breed takenpakket. “Ik focus op eigen ontwikkelingen en voorbereiding. Maaik en ik begeleiden mensen bij het gebruik van BIM en alles wat daarbij komt kijken. We geven cursussen en overleggen mee in de teams, onder meer over procestechnische vraagstukken op projectniveau. Door onze brede betrokkenheid bij alle projecten doen we kennis op die ons helpt te adviseren bij andere of nieuwe werken.”

Als bedrijf is De Nijs aangehaakt bij een aantal landelijke initiatieven die het standaardiseren van BIM in Nederland bevorderen. “Ik spreek veel externe collega’s die tegen precies dezelfde problematiek en kansen oplopen. Wat we daar van elkaar leren, nemen we weer mee naar onze eigen organisaties.”

 

Betrokken partijen faciliteren

Niels bezoekt ook onderaannemers en andere partijen om ze te helpen met BIM. “Wij willen graag dat ze meegaan in onze werkwijze dus als we daarbij kunnen helpen, doen we dat graag. Daar wordt het proces en uiteindelijk het project alleen maar beter van.”

Hij ziet veel raakvlakken tussen BIM en Lean: “BIM is veel meer geworden dan een 3D-model met informatie erin. Het gaat om het managen van bouwinformatie. Daarvoor is een goed en eenduidig proces nodig: Lean werken. Zeker in de uitvoeringsfase is dat heel tastbaar. Dankzij Lean kunnen we beter in beeld brengen wat ieders informatiebehoefte is. In BIM kunnen we die informatie vervolgens delen. De twee versterken elkaar! We zijn er wel achter dat het alleen werkt als iedereen volop meedoet. Daar valt nog iets te halen en dat gaan we zeker doen!”

 

‘De Nijs steunt landelijke initiatieven die het standaardiseren van BIM bevorderen’

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info