Marcel Scheltinga, logistiek

Marcel Scheltinga, logistiek Terug naar
vacatures

‘Twee vliegen in één klap met koppeling logistiek en MVO’

Bouwlogistiek is een vak apart, maar in de basis is alle logistiek hetzelfde: “Zorgen dat iets – bijvoorbeeld de juiste mensen en/of materialen – op de juiste tijd op de juiste plaats is, aankomt of gebeurt. Bouwlogistiek staat – in heel Nederland – nog in de kinderschoenen. De verbeteringen liggen nog voor het oprapen, als je maar logisch en creatief denkt en kijkt naar wat anderen doen of gedaan hebben.”

 

Bij De Nijs leefde een sterke behoefte om verder te komen in logistiek. Dat moest op de juiste manier getriggerd worden. “Daarom werd ik erbij gehaald met mijn achtergrond in de logistiek van lineaire supply chains. Ik denk op een andere manier dan men in de bouw gewend is.” Veel andere bouwbedrijven zitten met hetzelfde probleem. De Nijs zet een extra stap door iemand uit een andere keten binnen te halen. “We zijn niet de enige die opbouwend bezig zijn met logistiek. Grote bedrijven als BAM en Volker Wessels zullen de komende jaren stappen zetten, vooral in de woningbouw en utiliteit. Het repetitieve werk. “De kracht van De Nijs ligt in het realiseren van binnenstedelijke bouw van uitdagende ontwerpen. Dat vraagt om een eigen aanpak. Bouwlogistiek bij ‘De Nijs 2.0’ is voor iedereen even wennen. Voor medewerkers, maar ook voor opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en andere relaties. Uiteindelijk worden we er allemaal beter van. Waar zijn we en waar gaan we heen? En vooral: what’s new? “We zullen onze algemene voorsprong in de bouwlogistiek dus niet lang vasthouden, maar wel die in de customized-kant ervan. Het ambachtelijke verenigd met het logistieke.

 

Ketensamenwerking

Marcel ziet ook veel mogelijkheden voor logistieke samenwerking met leveranciers, vervoerders en onderaannemers. Door het procesmatige samen met die ketenpartners op te pakken, kun je besparingen realiseren. Niet door bijvoorbeeld onderaannemers uit te knijpen, maar door samen de efficiency te zoeken en te vinden. “De Nijs is groot genoeg om zoiets serieus op te pakken en klein genoeg om het daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Ik denk dat, als we dat procesmatige intern én binnen de keten oppakken, we het verschil kunnen maken door op die postzegels in de stad steeds weer iets heel moois neer te zetten. Niet alleen qua ontwerp en uitvoering maar ook met een mooie prijs, een mooie marge en steeds meer lol in de uitvoering.”

 

”Een eenvoudig voorbeeld van logistieke verbetering is de aanschaf van twee dienstfietsen voor het kantoor aan het Delflandplein in Amsterdam. “Binnen Amsterdam hebben we op dit moment zo’n vijftien werken die vanaf het Delflandplein sneller per fiets te bereiken zijn dan op andere manieren. Dat is winst in tijd. Verder winnen we gezonde beweging voor medewerkers in veelal zittende beroepen (duurzame inzetbaarheid), verkleinen we onze CO2-uitstoot en besparen we op brandstofkosten”.

 

Logistiek = MVO

Wat kunnen we doen om alles wat met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te maken heeft direct te koppelen aan de logistieke verbeteringen die we doorvoeren? Want dan slaan we twee vliegen in één klap! Bovendien komen we in beide denkstromen en praktijken een belangrijke stap verder. Marcel zegt: “We moeten het kritisch pad leidend laten zijn en de rest eromheen optimaal organiseren qua MVO, logistiek en voorbereiding in LEAN/BIM. Wat betreft logistiek valt er nog veel te halen in de tijdsverdeling qua inzet van mensen en materieel (bijvoorbeeld kranen). Het mooie ervan is dat het mes aan twee kanten snijdt: we besparen kosten, maar uiteindelijk ook bouwtijd. Alleen al doordat we korter in de bouwput zijn, verkleinen we ook weer onze milieu-footprint.”

 

‘Groot genoeg om zoiets op te pakken en klein genoeg om het ook uit te voeren’

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info