nl
Business
Private

Nieuws

Start bouw project Robijnhof in Leiden16-06-2020

De sloop van het zorgcentrum voor ouderen in de wijk De Mors in Leiden staat de komende weken in de planning

Op deze locatie zullen in de eerste fase 119 levensloopbestendige huurwoningen (waarvan 24 sociale huurwoningen), een ontmoetingsruimte, 79 ondergrondse parkeerplaatsen en drie algemene bergingen voor scootmobiels en fietsen worden gerealiseerd. Voor de realisatie van fase twee zal eerst het woongebouw gesloopt worden. In de tweede fase  wordt een intramuraal zorgcomplex met 40 psychogeriatrische eenheden gebouwd. Dit complex wordt gerealiseerd conform de eisen van Libertas Leiden die het complex langjarig zal gaan huren van Altera. Tevens worden er in de tweede fase 15 grondgebonden woningen gerealiseerd ten behoeve van de particuliere verkoop.

De eerste woningen worden in de zomer van 2021 opgeleverd. De levenssloopbestendige woningen zijn bedoeld voor senioren van 65 jaar of ouder, waarbij sprake is van een (lichte) extramurale zorgvraag. De prettige samenwerking met  belegger Altera, Libertas en architect LEVS heeft gezorgd dat de wensen vanuit de gemeente en de buurt in het plan zijn verwerkt.

Het project Robijnhof is een ontwikkeling van M.J. de Nijs Projectontwikkeling.


View all news items
On focus

MVO

For De Nijs the step towards CSR certification was not a big one, but rather a logical one.

Read more >

FSCĀ® Bouw & Hout Convenant

M.J. de Nijs en Zonen BV has signed the FSC ® Construction and wood Covenant.

Read more >
0251 - 51 21 00
CONTACT
De Nijs Castricum
info@denijs.nl