Veiligheid

onze doelstellingen

Veiligheid, kwaliteit, snelheid. In die volgorde. En niet anders.

Veiligheid staat bij ons altijd op één. Daarom werken we voortdurend aan het verstevigen van onze veiligheidscultuur. We dragen onze gedragsregels uit, gaan met elkaar in gesprek en onderzoeken op welke manier we gezamenlijk nóg veiliger kunnen werken.

Veiligheid

B CARE - Veiligheidswaarden

B CARE – Veiligheidswaarden

Onze veiligheidswaarden laten zich samenvatten in de slogan B-CARE: bewust, consequent, actief, respectvol en eerlijk. We kunnen alleen veilig gedrag laten zien als we onveilige situaties herkennen, elkaar aanspreken op onveilig gedrag en zelf uitsluitend een veilige werkplek accepteren.

 

Hein & Guus

Om gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan, gebruiken we veiligheidsprogramma Hein en Guus. Dit programma laat anders kijken naar eigen gedrag en dat van collega’s. Met Hein en Guus realiseren we een stevig fundament voor onze veiligheidscultuur.

 

Veiligheidsladder – trede 3

Om het veiligheidsbewustzijn en het gedrag van onze medewerkers, onderaannemers en leveranciers ook daadwerkelijk te meten, maken we vanaf 2023 gebruik van de Safety Culture Ladder, ook wel bekend als de Veiligheidsladder. Ons doel is toe te treden op trede 3.

 

Veiligheid

Veiligheidscommissie

Het stimuleren van veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze veiligheidscommissie – bestaande uit een Veiligheidskundige, hoofd materieel, hoofdwerkvoorbereider, drie hoofduitvoerders, een bedrijfsleider en een directielid – vormt een belangrijke schakel in het analyseren van ongevallen en incidenten, het uitvoeren van inspecties en het bijhouden van een actuele wet- en regelgeving. Dit resulteert in praktische verbetervoorstellen en adviezen.

 

Steevast op de agenda

Alle vergaderingen starten met de veiligheid. Altijd. Zo is dit belangrijke onderwerp door alle lagen van onze organisatie verweven en dragen we dit ook uit naar de onderaannemers en leveranciers waar we mee samenwerken.

 

Anti-botssysteem hijskranen

De Nijs werkt aan de invoering van het ‘anti-botssysteem’ bij torenkranen. Dat systeem werkt goed, maar het kan nog beter. Onze machinisten en hijsbegeleiders hebben meegedacht en hun tips en ervaringen aan de leverancier teruggekoppeld om het product te verbeteren.

 

Focus

Onze focus ligt op het implementeren van het veiligheidsprogramma ‘Hein en Guus’ en het certificeren voor het Safety Culture Ladder, trede 3. Veiligheid op één, altijd. Dat geldt zowel voor onze medewerkers, als voor onze onderaannemers en leveranciers.   

 

Veiligheid

IF-Factor en ongevallen

IF-factor onder de 7

Het aantal ongevallen met letsel met verzuim langer dan één dag bij een medewerker van De Nijs of een persoon waar we regie over voeren, is
gedaald van 9 in 2021 naar 6 in 2022. Hierdoor is de IF-factor (ongevallenfrequentie) gedaald naar 8,1 in 2022.

 

Aantal ongevallen medewerkers De Nijs onder de 10.

Het jaar 2022 kende 7 ongevallen met letsel bij een medewerker of ingeleende kracht van De Nijs. In zes gevallen duurde het verzuim langer dan één
dag. Vallen, struikelen en uitglijden is één van de oorzaken. Dit heeft te maken met gedrag. In toolboxen hebben we de aandacht hier nogmaals op gevestigd. Het anti-botssysteem is geïntroduceerd naar aanleiding van ongevallen met verticaal transport. Tevens hebben we een ‘leren van’ kaart
ontwikkeld voor het hijsen van glas

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info