Veiligheid

onze doelstellingen

 

Voor De Nijs staat veiligheid op nummer 1. Iedereen ’s avonds weer veilig naar huis.

 

Aandachtspunten op het gebied van veiligheid zijn:

  • Duidelijke veiligheidsregels;
  • Gedegen projectvoorbereiding;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen. Je werkt veilig of je werkt niet;
  • Duidelijke communicatie. Op bouwplaatsen van De Nijs volgen we een universele gebarentaal;
  • Voldoende rust. Wij vragen iedere dag een topprestatie van de medewerkers. We wijzen hen erop dat tijdig rust nemen daarbij zeer belangrijk is.
Veiligheid

Doelstellingen

De afgelopen jaren is gewerkt aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en het substantieel verminderen van (bijna-)ongevallen.

 

De komende jaren willen we het volgende bereiken:

  • Ongevallen-index <7;
  • Ongevallen <10;
  • Het veiligheidsbewustzijn verder verhogen.
Veiligheid

IF-Factor

Elke vergadering starten wij met de status van veiligheid binnen het bedrijf of project. Een aantal ontwikkelingen is positief maar er zijn ook meerdere punten die aandacht vragen. Gelukkig zien wij een dalende trend van de IF-factor sinds 2017. De IF-factor is een internationale standaard die het verzuim door bedrijfsongevallen afzet tegen het aantal gewerkte uren per jaar.

 

De IF-factor over 2020 is 7,58. Er is een duidelijk dalende trend waarneembaar.

Veiligheid

Ongevallen

Het aantal ongevallen in 2020 bedroeg 8 voor eigen personeel van De Nijs, waarvan 5 met verzuim.

 

Door de omstandigheden veroorzaakt door het Coronavirus was er, naast aandacht voor een veilige uitvoering, veel aandacht voor arbeidshygiëne op het werk. Hiervoor hebben we aanpassingen gedaan in de bouwketen, toiletunits en opbergruimtes.

 

Verbeterpunten voor de nabije toekomst zijn organisatorische aanpassingen, eenduidig vastleggen van verantwoording en het komen tot een standaard uitvoering bij risicovolle activiteiten als hijswerk.

 

Veiligheid kent diverse facetten: van persoonlijke en collectieve veiligheid op de projecten tot procesveiligheid en systeemveiligheid.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info