Veiligheid

onze doelstellingen

Dat we veiligheid op 1 zetten bij De Nijs is algemeen bekend. We streven naar een veilige werkomgeving, werkomstandigheden en naar het voorkomen van ongevallen. Succes wordt grotendeels bepaald door de juiste houding en het
juiste gedrag. Maar welk gedrag is juist? En dragen we dat bij De Nijs voldoende uit? Afgelopen jaar hebben we stappen gezet om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Zijn we ons bewust van ons eigen gedrag en past dit bij de visie die
we als bedrijf hebben?

Veiligheid

Veiligheidsbewustzijn verhogen

In overleg met de veiligheidscommissie – bestaande uit een directielid, veiligheidskundige, bedrijfsleider, uitvoerder en werkvoorbereider – hebben we onze kernwaarden op het gebied van veiligheid bepaald. De volgende stap was het uitdragen van deze kernwaarden binnen de organisatie. In verschillende overlegstructuren hebben we de kernwaarden toegelicht en getoetst. Deze kernwaarden vormen op het gebied van veiligheid de basis bij De Nijs.

 

Kernwaarde
Veiligheid op 1
Bij alles wat we doen is veiligheid onze eerste prioriteit.

 

Waarden

Bewust:  We herkennen onveilige situaties
Consequent: We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
Actief:  Ik accepteer alleen een veilige werkplek (LMRA)
Respect: Ik accepteer dat ik word aangesproken op onveilig gedrag
Eerlijk:  We melden ongevallen en bijna-ongevallen

Veiligheidsladder

Binnen de bouwwereld wordt de ‘Veiligheidsladder’ steeds breder gehanteerd. Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Veiligheidsladder en zien toegevoegde waarde in de implementatie ervan bij De Nijs. Het sluit goed aan bij onze kernwaarden. Daarom oriënteren we ons op deelname aan de Veiligheidsladder.

Veiligheid

IF-Factor en ongevallen

IF-factor onder de 7

De IF-factor (Injury Frequency) over 2021 is 12,3. De dalende trend van de afgelopen jaren is hiermee helaas gestopt. De doelstelling – een IF-factor lager dan zeven in 2021 – is dan ook niet gehaald. In 2021 vonden vijftien ongevallen plaats met eigen personeel van De Nijs, waarvan acht met verzuim als gevolg. Om naast het aantal ongevallen ook iets te kunnen zeggen over de ernst van de ongevallen hebben we de ID-factor in kaart gebracht. De ID-factor geeft de zwaarte van de ongevallen weer door de gemiddelde verzuimduur te berekenen en komt dit jaar uit op 44,5. Dit is aanzienlijk lager dan de 302,4 van vorig jaar. De IF-factor is flink gestegen, maar het gemiddelde aantal verzuimdagen per ongeval is fors gedaald.

 

Aantal ongevallen medewerkers De Nijs onder de 10.

Afgelopen jaar hebben we dertien ongevallen geregistreerd met letsel bij een medewerker of ingeleende kracht van De Nijs. In acht gevallen duurde het verzuim langer dan een dag.
Gedrag is de een van de belangrijkste oorzaken. Door onveilig handelen of geen gebruik van persoonlijke beveiligingsmiddelen (PBM) ontstaan ongevallen. Dit zien we ook gebeuren
als de orde en netheid, waaronder onderhoud en kwaliteit van bouwwegen en looproutes, te wensen overlaat.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info