Grondstoffen en afval

circulair bouwen

 

Het delven van grondstoffen en de productie van afval leggen zware druk op het milieu. Met de circulaire economie van de toekomst verlichten we die druk. Zo kunnen toekomstige generaties van De Nijs blijven bouwen aan mooie woon-, werk- en vrijetijdsplekken voor iedereen.

 

De Nijs wil een aanjager zijn in de overgang naar een circulaire bouwsector. Het eerlijke gesprek met onze opdrachtgevers en partners is voor ons de basis. Geen loze beloftes doen maar aanpakken door gewoon te beginnen. Op die manier benutten we kansen. Omdat wij zowel de rol spelen van ontwikkelaar als die van aannemer, kunnen wij over de volle breedte van het bouwproces meedenken.

Grondstoffen en afval

Circulair bouwen in de praktijk

De Nijs vergaart enorm veel kennis en ervaring op het gebied van circulair bouwen. In 2025 willen wij deze nieuwe vorm van bouwen volledig beheersen en een volwaardig partner zijn op dit gebied. In datzelfde jaar realiseren we ons eerste volledig circulaire, houten hoogbouwproject.   Bij circulair bouwen is het streven geen grondstoffen uit te putten. Daarom houden we materialen zo veel mogelijk in een gesloten kringloop. Onze pijlen zijn gericht op circulaire materiaalkeuze, losmaakbaar en modulair bouwen en het opstellen van materialenpaspoorten.

Grondstoffen en afval

Ambitieus in afval

De afgelopen jaren hebben we stappen gezet om de afvalproductie te verlagen en de afvalscheiding te verbeteren. Voor de komende jaren zijn de ambities:

  • Nieuw te starten projecten bij eigen ontwikkeling en projecten voor belegging hebben een MPG van <0,55;
  • Ontwikkeling van twee modulaire concepten en duidelijkheid op welke schaal we deze kunnen toepassen;
  • Een SMART-doelstelling definiëren voor losmaakbaar bouwen;
  • Standaard een materialenpaspoort niveau 2 aanbieden bij projecten voor beleggers;
  • Percentage ongescheiden bouw- en sloopafval naar 50%.
Grondstoffen en afval

Inzicht in afvalstromen

Via een ‘afvalportaal’ zien onze medewerkers zelf de afvalstromen die ontstaan. De rapportages laten zien hoe de afvalscheiding in schoon puin, afvalhout, bouw- en sloopafval is verdeeld. Deze informatie creëert bewustwording bij de medewerkers en reikt de benodigde kennis aan om duurzamer met afval om te gaan.

Grondstoffen en afval

Afvalscheidingspercentage

Het doel is om het afvalscheidingspercentage jaarlijks te verhogen. In 2020 hebben wij onze doelstelling bijgesteld naar maximaal 50% ongescheiden bouw- en sloopafval. Dit is net niet gelukt. We komen uit op een percentage van 51,5%.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info