Grondstoffen en afval

circulair bouwen

 

Het delven van grondstoffen en de productie van afval leggen zware druk op het milieu. Met de circulaire economie van de toekomst verlichten we die druk. Zo kunnen toekomstige generaties van De Nijs blijven bouwen aan mooie woon-, werk- en vrijetijdsplekken voor iedereen.

 

De Nijs wil een aanjager zijn in de overgang naar een circulaire bouwsector. Het eerlijke gesprek met onze opdrachtgevers en partners is voor ons de basis. Geen loze beloftes doen maar aanpakken door gewoon te beginnen. Op die manier benutten we kansen. Omdat wij zowel de rol spelen van ontwikkelaar als die van aannemer, kunnen wij over de volle breedte van het bouwproces meedenken.

Grondstoffen en afval

Circulair bouwen in de praktijk

Binnen de hele bouwketen groeit de aandacht voor grondstoffen. Dat is logisch, want het aftellen is begonnen: over 96 maanden gaan we bouwen met 50% minder grondstoffen. De noodzaak van een circulaire economie komt niet uit de lucht vallen. Ook dit jaar heeft de mensheid weer meer grondstoffen gebruikt dan de aarde in één jaar ter beschikking kan stellen. ‘Earth Overshoot Day’ viel in 2021 in Nederland al op 29 juli.

 

Circulair bouwen is zodanig bouwen dat de meeste materialen opnieuw bruikbaar zijn als een gebouw in de toekomst wordt gedemonteerd. Daarbij passen we zoveel mogelijk niet-samengestelde producten toe. De gedachte erachter is niet alleen het produceren van zo min mogelijk bouwafval, maar ook anticipatie op de eindigheid van de hoeveelheid grondstoffen. Op een dag is bijvoorbeeld het aluminium gewoon op. Daarom wordt een gebouw in de toekomst niet meer gesloopt, maar geoogst. Circulair ondernemen vraagt van ondernemers dat ze anders gaan denken, over de grenzen van het eigen bedrijf heen kijken en meer samenwerken. Zo ontstaan nieuwe ideeën en businessmodellen. Vorig jaar nam De Nijs deel aan de Rabobank Circulair Ondernemen Challenge, om onze circulaire kansen in beeld te brengen en nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken om onze circulaire ambities waar te maken.

Grondstoffen en afval

Houtbouw

Op 21 oktober tekenden De Nijs en meer dan 80 andere organisaties met de MRA (Metropool Regio Amsterdam) een convenant genaamd ‘Green Deal Houtbouw’. Het streven van het convenant is vanaf 2025 jaarlijks minimaal 20% van de woningproductie in de MRA in houtbouw uit te voeren.

 

Vooruitlopend op 2025 zijn wij inmiddels met een tweetal houtbouwprojecten bezig die grotendeels gebouwd zullen worden met Cross Laminated Timber (CLT). Het CLT komt uit Europese, duurzaam beheerde bossen en wordt door de leverancier op maat gezaagd. Op de bouwplaats wordt het hele gebouw in een paar weken in elkaar gezet. Dat betekent: minder vervoersbewegingen, minder impact op de omgeving en minder stikstofuitstoot.

 

Eén van de houtbouwprojecten is Woodstone in Heerhugowaard. De Nijs ontwikkelt hier circa 200 appartementen verdeeld over vijf woontorens, waarbij de constructie vanaf de eerste verdieping volledig in hout zal worden uitgevoerd. Eind 2021 zijn wij begonnen met de realisatie van een mock-up bestaande uit drie appartementen. Deze mock-up zal de komende maanden onderworpen worden aan diverse testen door TNO voor wat betreft onder andere geluid en brandwerendheid. Op basis van deze uitkomsten zullen wij ons technisch ontwerp verder vervolmaken. Ook geldt de realisatie van de mock-up als een leerschool voor onze medewerkers en onze onderaannemers voor de realisatie van de vijf woontorens. Wij verwachten begin 2023 de verkoop van deze appartementen te starten, waarbij nog hetzelfde jaar gestart kan worden met de bouw. De verwachting is dat het aandeel houtbouw in onze orderportefeuille de komende jaren verder gaat stijgen. We zijn inmiddels met meerdere woningcorporaties en institutionele beleggers in gesprek over houtbouw

Grondstoffen en afval

MPG (Milieuprestatie Gebouwen)

Circulariteit is materialen hergebruiken of hernieuwbare materialen toepassen die zelf weer terug groeien, zoals hout, hennep of vlas. Circulaire materialen hebben over het algemeen een lage milieu-impact. De MPG-score laat de milieu-impact van materialen voor een gebouw als geheel zien. Het streven naar lage MPG-scores valt samen met het toepassen van hernieuwbare materialen. De Nijs stelt zich een MPG-score van 0,55 ten doel in 2023 op projecten uit eigen ontwikkeling. Dit is een lagere score dan door de wet vereist is (0,8 per 1 juli 2021). 

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info