Gemeenschap en omgeving

De buren van de bouwput

 

Bouwbedrijven hebben invloed op de omgeving van de bouwplaats: zowel voor en tijdens als na realisatie van het project. Samen met Bewuste Bouwers werken wij aan goed omgevingsmanagement, bijvoorbeeld:

  • Communicatie met de omgeving;
  • Buurtbewoners kennis laten maken met het nieuwe gebouw;
  • Tegengaan van overbodige geluidshinder tijdens de bouwuitvoering.

 

Ook onze eigen regio heeft de aandacht, getuige de verduurzaming van sportcomplex ‘De Doorbraak’ in Warmenhuizen en schoolbezoeken in het kader van FSC-dag 2020.

Gemeenschap en omgeving

De buren van de bouwput

De afgelopen jaren verzorgden we goede bereikbaarheid vanuit de omgeving voor klachten. Inmiddels voldoen alle nieuwe bouwplaatsen aan de richtlijnen van Bewuste Bouwers. Bij alle projecten die we doen, laten we iets voor de omgeving achter dat een positieve bijdrage levert. Verder maken we duidelijke afspraken met ketenpartners over omgang met de omgeving.

 

De komende jaren is de ambitie:

  • Gemiddelde score 7,5 bij Bewuste Bouwers;
  • Derden kunnen veilig werken;
  • Materiële schade en milieuschade voorkomen.
Gemeenschap en omgeving

Bewuste bouwers

Met behulp van ‘Bewuste Bouwers’ werken we aan goed omgevingsmanagent. Bouwplaatsen worden aangemeld bij Bewuste Bouwers. Een Bewuste Bouwer heeft tijdens het bouwproces en op de bouwplaats veel aandacht voor omgevingscommunicatie, duurzaamheid en veiligheid. Zo is de bouwplaats beter verbonden met de buurt en de gemeenschap. De Nijs heeft in 2021 negen nieuwe projecten aangemeld bij de Bewuste
Bouwers. In totaal waren 24 bouwplaatsen aangemeld. Op deze projecten zijn we bereikbaar voor klachten uit de omgeving via de website verbeterdebouw.nl.

 

FSC

Het Bouw- en Houtconvenant bestaat sinds 2013. Een groep bedrijven heeft zich samen met FSC Nederland ingezet voor 100% duurzaam houtgebruik. De Nijs heeft dit convenant getekend, wat betekent dat wij duurzaam geproduceerd hout toepassen in onze ontwikkelprojecten.
Op 24 september 2021 werd wereldwijd ‘FSC Friday’ gevierd. Een belangrijke dag om stil te staan bij wat ons bedrijf doet in het belang van de
bossen en om daarmee naar buiten te treden. De keuze voor FSC-hout is belangrijk om wereldwijd bossen te behouden en daarmee klimaatverandering tegen te gaan.

 

Dit jaar hebben we scholieren – leerlingen van groep 7 – uitgenodigd in onze timmerfabriek. De kinderen hebben een presentatie gehad over circulair bouwen en hergebruik van materialen. Ter verduidelijking werden isolatiematerialen doorgegeven, samengesteld uit papier en houtvezels, en gevelbekleding gemaakt van gerecycled plastic. De klassen kregen een gerecycled vogelhuisje mee, gemaakt door de timmerfabriek, om op te hangen op school en volgden een rondleiding door de fabriek. De Espeq Techniekbus was aanwezig met een timmeropdracht. 

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info