Energie en CO²

 

Bouw en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zorgen daarmee voor energieverbruik en uitstoot. Wij zoeken voortdurend naar duurzame logistieke oplossingen voor een goed georganiseerd en gepland logistiek proces met een minimaal aantal vervoersbewegingen en zo min mogelijk verkeershinder. We elektrificeren ons wagenpark en gebruiken een crossdock voor de levering van onze bouwmaterialen.

Energie en CO²

Cross- dock

Werken met een crossdock betekent dat we teruggaan naar één leverancier die het grootste deel van ons bouwmateriaal levert. Alle andere materialen en het benodigde materieel wordt vervolgens ook via deze leverancier naar onze bouwplaats gebracht. Onze voorkeursleveranciers zijn Van Keulen en BMN. Zo werd het afgelopen jaar het aantal vervoersbewegingen naar onze bouwlocaties met 60% verminderd. Tijdens de afbouwfase kon het aantal transporten zelfs met 75% worden teruggebracht.

 

Elektrische voertuigen

Van de 188 auto’s zijn inmiddels 44 voertuigen elektrisch. Daarmee komt het aandeel elektrische voertuigen binnen ons wagenpark uit op 23,4%.

 

Elektrisch materieel

En dan is er het materieel. Daar liggen kansen. In 2022 was 57% van het materieel elektrisch of hybride. Ons doel is dat dat in 2023 op 85% zit. We voeren daar actief beleid op en vragen onze leveranciers om hybride of elektrisch materieel. Daarin is steeds meer beschikbaar. Onze eigen mobiele torenkranen zijn daar een mooi voorbeeld van. Die draaien volledig elektrisch. Al jaren.

Energie en CO²

Emissievrije bouwplaats

Al onze bouwketen zijn nu los van het gas. Ze zijn elektrisch en worden voorzien van 100% groene stroom.

 

Battery Box van Bredenoord
In sommige gevallen is netstroom niet toereikend. Dan werken wij samen met Bredenoord. We gebruiken de nieuwe Battery Box. Met deze mobiele batterijen kan zelfs een torenkraan volledig stil en emissievrij van energie worden voorzien.

 

Fietskoerier

Als pilot hebben we onze partner Mastermate bereid gevonden om te leveren per fietskoerier. In dit geval is ook een speciale werkwijze bedacht om bestellingen te bundelen en maximaal tweemaal per week de ijzerwaren aan te vullen.

Energie en CO²

Duurzaam wagenpark

Om inzicht te krijgen in onze CO2 uitstoot, meten we zowel de absolute uitstoot als de relatieve uitstoot. In dat laatste geval staat de uitstoot in
verhouding tot onze omzet. In 2022 hebben we een absolute daling gerealiseerd van 59% en een relatieve daling van 71%. Met deze cijfers liggen we op koers voor onze lange termijn doelstelling van een CO2 reductie van 49% in 2030.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info