Energie en CO²

onze doelstellingen

 

De bouwsector gebruikt veel energie, bijvoorbeeld voor transport en werkzaamheden op de bouwplaats. Dit veroorzaakt direct en indirect uitstoot van CO2. We zullen nooit helemaal ontkomen aan energieverbruik, maar er liggen genoeg kansen om onze werkzaamheden duurzamer te organiseren. Zo werken we aan energiebesparing en duurzame energieopwekking met gebruik van slimmere logistiek en intelligente, duurzame bouwplaatsinrichting.

Energie en CO²

Doelstellingen

Onze doelstelling is 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2014. Mede in dat kader richten we ons de komende jaren op:

  • Vermijden fossiele brandstoffen en reduceren van energieverbruik;
  • 15% absolute CO2-uitstoot in 2023;
  • -35% relatieve CO2-uitstoot in 2023.
Energie en CO²

Logistiek

Cross-dock
De Nijs hanteert sinds 2021 voor alle binnenstedelijke projecten het zogenoemde ‘cross-dock’ voor het leveren van materiaal en materieel. Afhankelijk van de situatie kiezen we een voorkeursleverancier voor het beleveren van het gros aan materiaal. Het overige materiaal wordt bij deze voorkeursleverancier afgeleverd. Beide materiaalstromen en eventueel materieel worden gebundeld en in één vracht op het werk geleverd, waarbij het volume voldoende is (maar zeker niet meer) voor de komende twee tot drie dagen. Dit leidt tot minder binnenstedelijke ritten en daarmee minder CO2-uitstoot, minder overlast voor de buurt en ‘Rust, Ritme en Reinheid’ op de bouwplaats.

 

Timmerfabriek
Wij willen de producten die vanuit onze timmerfabriek naar de bouwplaats gaan, zoveel mogelijk prefab aanbieden. Hiertoe hebben we de afgelopen jaren al een aantal stappen genomen, zoals het in de fabriek aflakken en beglazen van kozijnen. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de deuren al in de fabriek te monteren of wisseldeuren te gebruiken. Die vervangen we vlak voor oplevering door de definitieve deur.

Energie en CO²

Duurzaam wagenpark

Onze CO2-uitstoot wordt voor een groot deel veroorzaakt door het wagenpark. Een logische stap is om te kijken hoe we de CO2-uitsloot hiervan
kunnen verlagen. Dit kan door auto’s te vervangen door elektrische auto’s, minder auto’s in te zetten en bestaande auto’s minder frequent in te zetten. Het inzetten van meer elektrische auto’s is afgelopen jaar goed gelukt.

Energie en CO²

Duurzame keet en bouwplaats

Om de uitstoot op de bouwplaatsen te minimaliseren, hebben we een transitie ingezet van fossiele brandstoffen naar alternatieven; elektrisch of anders. Daarnaast werken we aan vermindering van de totale behoefte aan energie. Bij De Nijs gebruiken we 100% groene stroom. Hiermee zijn we CO2-neutraal. Met het oog op de wetgeving en de klimaatconferentie van Glasgow in oktober 2021, kunnen we dus ‘eenvoudig’ onze CO2-uitstoot verlagen: ‘alles op groen’ en over op elektrisch. Toch zijn we er dan nog niet: het is prima dat we onze CO2-footprint verlagen, maar we vinden het niet de juiste insteek om ons elektraverbruik daarmee drastisch te verhogen.

 

In 2021 zijn er veertien nieuwe, beter geïsoleerde units geleverd en ingezet. Ook de tien duurzame toiletunits, die sinds 2020 op de projecten worden ingezet, zijn inmiddels een vertrouwd beeld. De verduurzaming van de schottenketen begint serieuze vormen aan de te nemen. De schottenketen zijn verduurzaamd dankzij inzet van onze eigen timmerfabriek: qua isolatie en beglazing, maar ook door toepassing van ledverlichting en bewegingsschakelaars. We zitten nu op 80% van de verduurzamingsopgave. Komend jaar zal de laatste 20% nog verduurzaamd worden.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info