De Nijs en duurzaamheid

Mens én milieu

 

Sinds jaar en dag loopt De Nijs voorop in duurzaam bouwen en werken. Voor ons is duurzaamheid meer dan goed milieubeheer. Ook de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, ketenpartners en omwonenden van bouwplaatsen vallen eronder.

Daarom spelen veiligheid, goede arbeidsomstandigheden en de menselijke maat een belangrijke rol in ons dagelijks werk. Net als zorgvuldige omgang met grondstoffen en het milieu.

 

Ons Niveau 4 certificaat op de MVO-Prestatieladder geldt als leidraad voor de uitvoering van ons beleid.

De Nijs en duurzaamheid

Samen beleid maken

Ons duurzaamheidsbeleid sluit aan bij ons kernproces en onze keten. Wij formuleren proactief beleid dat verder gaat dan de formele eisen, met aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Verder benutten we onze invloed in de keten om positieve effecten te vergroten en negatieve te verkleinen.

 

Daarbij zijn de volgende thema’s belangrijk:

 

Voor 2021 – 2023 hebben we nieuwe doelstellingen geformuleerd, samen met de gehele organisatie en onze stakeholders .

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info