De Nijs en duurzaamheid

Mens én milieu

 

Duurzaam ondernemen is voor De Nijs altijd al een logische gedachte geweest. Vanzelfsprekend hebben we veel aandacht voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers . Als bouwer nemen we ook onze verantwoording op het gebied van het verlagen van ons energieverbruik door ons werk duurzamer te organiseren. We kunnen er niet meer omheen, de circulaire
economie is de houdbare economie voor de toekomst. Met een circulaire economie verlichten we de druk op de aarde. Zo kunnen toekomstige generaties van De Nijs
nog steeds blijven bouwen aan mooie woon-, werk- of vrijetijdsplekken voor ons allemaal.

De Nijs en duurzaamheid

Samen beleid maken

Ons duurzaamheidsbeleid sluit aan bij ons kernproces en onze keten. Wij formuleren proactief beleid dat verder gaat dan de formele eisen, met aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Verder benutten we onze invloed in de keten om positieve effecten te vergroten en negatieve te verkleinen.

 

Daarbij zijn de volgende thema’s belangrijk:

 

 

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info