Arbeids-omstandigheden

Aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid personeel

 

Bij de Nijs vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich goed voelen.

Omdat we ze graag mogen, maar ook omdat ze ons bestaansrecht vertegenwoordigen. Met elkaar bepalen wij het rendement van de onderneming en werken we aan het mooier maken van ons werkgebied. Onze medewerkers zijn professioneel, loyaal en goed opgeleid.

Wij zetten ons in voor een gezond en gelukkig leven van die medewerkers. Daarvan profiteert ook het bedrijf.

Arbeidsomstandigheden

Onze doelstellingen

De komende jaren willen we in het kader van arbeidsomstandigheden het volgende bereiken en/of verbeteren:

  • Medewerkers voelen zich gehoord en gezien;
  • Er is een constante instroom van nieuwe, jonge en goede medewerkers;
  • Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar;
  • Medewerkers ontwikkelen zich.
Arbeidsomstandigheden

Scholing en samenwerking met leerbedrijven

Ook leerlingen en stagiairs moeten zich thuis voelen bij De Nijs. Zij zijn immers de werknemers van de toekomst. Een goede relatie met scholen en leerbedrijven als Bouwmensen Amsterdam, Bouwmensen Zaandam en Espeq Heerhugowaard is daarom essentieel. Aan de instroom van leerlingen wordt als altijd hard gewerkt.

Arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim

Door de Coronapandemie ontstaat een vertekend beeld voor 2020. Quarantainemaatregelen vanwege mogelijke besmetting, gedeeltelijk thuiswerken en oppas voor de kinderen waren het afgelopen jaar van invloed op de cijfers. Met de inzet van onze ICT zijn wij in ieder geval in staat geweest om de UTA-medewerkers thuis te laten werken. Daarnaast had de bouwnijverheid het voordeel dat zij als groep door mocht blijven werken, uiteraard met toepassing van diverse maatregelen. Ons ziekteverzuimpercentage komt zoals verwacht hoger uit dan in 2019, namelijk 4,58% ten opzichte van 4,49%. Dat valt niet tegen en ligt onder het landelijk gemiddelde. Het effect van direct melden bij klachten, dat voor een belangrijk deel kon worden opgevangen door de faciliteiten om thuis te kunnen werken, is terug te vinden in de percentages.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info