Nieuwbouw, transformatie, renovatie en restauratie

Onze visie

 

Bouwbedrijf De Nijs realiseert projecten van groot tot klein. Openbare gebouwen, wooncomplexen, kantoren, scholen, zorggebouwen en utiliteiten. Wij werken in de hele Randstad met de focus op Amsterdam en de regio’s Alkmaar en Haarlem.

 

Bouwen

We gaan binnenstedelijke uitdagingen niet uit de weg. Integendeel: dankzij gedegen digitale voorbereiding en slimme, creatieve logistiek is het een specialisme geworden. We bouwen duurzaam. Steeds vaker geheel of gedeeltelijk circulair. Met oog voor de omgeving en de belangen van de opdrachtgever.

Van Droomvilla tot Stadsicoon

Bouwen

Renovatie en transformatie 

Er is werk aan de winkel met het renoveren van bestaande bouw, talloze woningen en gebouwen moeten worden aangepakt om te verduurzamen. De bouw staat voor een grote renovatieopgave. Recente projecten die zijn opgeleverd zijn de renovatie van de woningen in de Bernard Loderstraat, de woningen zijn van het gas af  en aangesloten op stadswarmte, bij het project  Zeeburgerdijk zijn de woningen gerenoveerd en teruggebracht in de originele stijl verder zijn er nieuwe funderingen aangebracht onder de woningen en voorbereid op een collectief warmte systeem.

Het vakmanschap van De Nijs heeft gezorgd voor een gedegen aanpak om opdrachtgevers te adviseren op het gebied van renoveren en transformeren van gebouwen en woningen.

Het transformeren van bestaande gebouwen zorgt voor een tweede leven van het gebouw waarbij veel elementen kunnen blijven en zodoende leegstand en verpaupering wordt tegen gegaan.  

Een gebouw een nieuwe kans geven dat vraagt om een specifieke benadering. Ervaring op het gebied van transformatie van gebouwen is bij De Nijs meer dan aanwezig bijvoorbeeld bij de transformatieprojecten The Mayor Amstelveen, Tramremise De Hallen en de Hermitage Amsterdam.

 

Restauratie

Bij onderhoud van oudere, vaak monumentale gebouwen hoort ook restauratie: een vak apart waar De Nijs al decennia lang ijzersterk in is. Het specifieke vakmanschap dat bij restauratie hoort, heeft onze bijzondere aandacht. M.J. de Nijs is een Erkend Restauratie Bedrijf. Het ERB-certificaat garandeert degelijke kennis en ruime, langjarige ervaring op het gebied van monumentale restauraties

 

Particuliere (ver)bouw
Zoekt u een aannemer voor de nieuwbouw van een woonhuis of villa onder architectuur? De Nijs levert maatwerk, ook voor particuliere opdrachtgevers. Desgewenst staat de opdrachtgever voortdurend in direct contact met de bouwplaats en de bedrijfsleiding.

 

Service & Garantie
Na oplevering neemt De Nijs vaak het onderhoud en beheer van een gebouw voor haar rekening op basis van garantieregelingen en servicecontracten. De Nijs Castricum verzorgt de uitvoering hiervan.

IKEC Hoorn

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info